Dr. sc. Tihana Rubić – otkazana nastava i konzultacije

Doc. dr. sc. Tihana Rubić otkazuje nastavu i konzultacije dana 6.12.2017. zbog bolesti. Obavijest o nadoknadi objavit će se naknadno.