Etnološke i kulturnoantropološke Erasmus razglednice u Zarezu, Zagreb, 18. prosinca 2013.

U Zarezu, dvotjedniku za društvena i kulturna zbivanja, broj 373 – 74, 18. prosinca 2013., objavljeni su kratki tekstovi osmero studenata Diplomskoga studija etnologije i kulturne antropologije u Zagrebu,  pod naslovom ‘Etnološke i kulturnoantropološke Erasmus razglednice‘. Studenti Vedran Grizbaher, Mario Kikaš, Janja Kovač, Katarina Lajtman, Romana Pozniak, Marina Pretković, Tonja Sedlar i Kristina Uzelac su pisali o svojim iskustvima boravka na inozemnim znanstveno-nastavnim i kulturnim ustanovama, kritički promišljajući akademsku mobilnost. Tekstovi su proizašli s okruglog stola održanog početkom studenog 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u organizaciji Platforme za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa – mobilnaEKA, osnovane pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Link: http://www.zarez.hr/clanci/etnoloske-i-kulturnoantropoloske-erasmus-razglednice