Predavanje dr. sc. Maje Povrzanović Frykman, red. prof. (Sveučilište u Malmöu, Švedska), Zagreb, 10. prosinca 2013.

Predavanje dr. sc. Maje Povrzanović Frykman, red. prof. (Sveučilište u Malmöu, Švedska), Zagreb, 10. prosinca 2013.

DSC05154

Dr. sc. Maja Povrzanović Frykman, red. prof. (Sveučilište u Sveučilište u Malmöu, Švedska) održala je 10. prosinca 2013. godine u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta predavanje “ZABORAVLJENA VECINA: O etnološkim i antropološkim istraživanjima ratnih i poratnih iskustava civila u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini”.

Sažetak predavanja:

U predavanju je predstavljen tekst “Anthropology of War and Recovery: Lived Experiences”, objavljen 2102. godine u zborniku A Companion to the Anthropology of Europe. Radi se o sintezi znanja koje je predavačica stekla vlastitim etnološkim istraživanjem ratnih iskustava civila u Hrvatskoj te na temelju istraživanja stranih antropologa u Bosni i Hercegovini tijekom i nakon rata devedesetih godina prošlog stoljeća.

Iako su objavljeni naslovi o ratovima i poraću u Hrvatskoj i BiH raznovrsni i izuzetno brojni, relativno ih je malo utemeljeno na sustavnom etnografskom terenskom radu. U predavanju će se pobliže predstaviti nekoliko takvih radova o ratnim i poratnim iskustvima civila i s njima povezanim procesima identifikacije. Zanimajući se za osobna iskustva i za specifičnost okolnosti u kojima je zaboravljena većina iskusila rat, antropolozi i etnolozi nude kompleksne uvide u lokalne dinamike identifikacijskih procesa. Pokazuju da je razumijevanje odozdo, dakle razumijevanje lokalnih konteksta i načina na koji ljudi sami tumače vlastita iskustva, preduvjet uspješnosti poratnih inicijativa odozgo, kako međunarodnih, tako i domaćih institucija.

Etnološka i antropološka istraživanja u Hrvatskoj i BiH bit će povezana s drugom literaturom koju predavačica koristi u kolegiju Civilians in and after war u okviru programa Peace and Conflict Studies na Sveučilištu u Malmöu, a koji će također biti predstavljen u predavanju.

O predavačici:

Dr. sc. Maja Povrzanović Frykman je redoviti profesor na Odsjeku za globalne političke studije Sveučilišta u Malmöu, Švedska. Rođena je i školovala se u Zagrebu, gdje je petnaest godina radila u Institutu etnologiju i folkloristiku. Mentorirala je doktorske radnje na sveučilištima u Zagrebu, Malmöu, Linköpingu i Lundu. Bila je članica Odbora za društvene i humanističke znanosti Hrvatske zaklade za znanost te Vijeća organizacije Nordic Migration Research. Članica je Međunarodnog savjeta centra AMIS (Centre for Advanced Migration Studies) u Kopenhagenu. Kao ekspert surađuje s European Commission’s Research Executive Agency, procjenjujući prijedloge projekata u okviru FP7.

Od ranih devedesetih Maja Povrzanović Frykman bavi se ratnim iskustvima. Uz zbornik War, Exile, Everyday Life, objavila je članke vezane uz rat u Hrvatskoj u časopisima Narodna umjetnost, Current Anthropology, Ethnologia Europaea, Ethnologie Française, te poglavlja u knjigama A Companion to the Anthropology of Europe (Wiley-Blackwell) i Daily Lives of Civilians in Wartime Twentieth-Century Europe (Greenwood).

Od preseljenja u Švedsku 1998. godine, etnološki interes za identifikacijske procese u odnosu na mjesto života povezala je s interesom za migracijska pitanja. Uredila je zbornike Beyond Integration: Challenges of Belonging in Diaspora and Exile (Nordic Academic Press) i Transnational Spaces: Disciplinary Perspectives (Malmö University), objavila poglavlja u knjigama New Approaches to Migration? Transnational communities and the transformation of home (Routledge) i The Bosnian Diaspora (Ashgate) te brojne članke u međunarodnim časopisima. Projekt na kojemu trenutno radi posvećen je materijalnim praksama migranata i predmetima koji pomažu konstituiranju transnacionalnih društvenih prostora.