dr. sc. Ivona Grgurinović, docentica


URED: C-006
TELEFON: +385 1 4092-131
E-MAIL: igrgurin@ffzg.unizg.hr
KONZULTACIJE: petkom od 12:30 do 13:30

Rođena 1979. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine upisala studij etnologije i engleskog jezika i književnosti. Diplomirala 2004. i iste godine upisala poslijediplomski doktorski studij komparativne književnosti (smjer kulturalni studiji) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izrađuje doktorsku disertaciju naslova Putopis i etnografija – suvremeni putopisi stranaca o Hrvatskoj. 2006.-07. volontirala, a zatim i kratko bila zaposlena kao stručna suradnica u Odsjeku za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od srpnja 2007. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, na projektu Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima, voditelj prof. dr.sc. Branko Đaković. Od 2007. izvodi nastavu na kolegijima Etnografije popularnih kultura i Kulture postsocijalizma (nositelj dr.sc. Tomislav Pletenac, izv. prof.), a od 2013. počinje izvoditi nastavu na kolegiju Antropologija i putovanje te Etnokulturna slika svijeta. Članica je uredništva znanstvenog časopisa Studia ethnologica Croatica. Članica je Hrvatskog etnološkog društva. Znanstveni interesi obuhvaćaju povijest i teoriju sociokulturne antropologije i etnologije; povijest terenskih istraživanja u sociokulturnoj antropologiji i etnologiji; kulturu putovanja i putopisnu književnost; historijsku antropologiju.

Etnografije popularnih kultura (izvođačica)
Kulture postsocijalizma (izvođačica)
Antropologija i putovanje (izvođačica)
Etnokulturna slika svijeta (izvođačica)