Etičko povjerenstvo odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju


Članovi povjerenstva (veljača 2020. – veljača 2022.):

dr. sc. Darko Polšek, red. prof. (predsjednik)
Soba: C-009
el. pošta: dpolsek@ffzg.hr

dr. sc. Tihana Rubić, doc. (članica)
Soba: C-003
el. pošta: trubic@ffzg.hr

dr. sc. Duško Petrović, doc. (član)
Soba: C-001
el. pošta: dupetrov@ffzg.hr

Etičko povjerenstvo
Etičko povjerenstvo Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju sastaje se prema potrebi i u svrhu procjene neštetnosti i etičnosti istraživanja studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije te znanstvenih istraživanja djelatnika Odsjeka. Zadatak je Etičkog povjerenstva štititi i promicati etička načela u istraživačkom radu studenata i zaposlenika Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Etičko povjerenstvo Odsjeka za etnologiju čini tri člana koje imenuje Vijeće Odsjeka na mandat od dvije godine. Članovi Etičkog povjerenstva su nastavnici Odsjeka u znanstveno-nastavnom zvanju. Predsjednika Etičkog povjerenstva biraju članovi Etičkog povjerenstva između sebe.
U svom radu Etičko povjerenstvo se vodi odredbama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu (2007.)1 i Etičkog kodeksa Hrvatskog etnološkog društva (2013.)2.

  1. http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Propisi/Pravilnici/Eticki_kodeks.pdf
  2. https://hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/o-nama/eticki-kodeks/