Predavanje Ive Grubiša

DSC00239

Studentica etnologije i kulturne antropologije i sociologije Iva Grubiša održala je 18. prosinca 2014. godine izlaganje pod naslovom „Trajna privremenost: imigracija, konstruiranje mjesta i zamišljenog srodstva“.

Kratki sažetak izlaganja: U izlaganju de se predstaviti istraživanje odnosa između imigracije te konstruiranja i percepcije određenog mjesta te između imigracije i stvaranja obiteljskih odnosa i veza tamo gdje u stvari nema konsangvinalnosti. Istraživanje je provedeno u okviru Konitsa Summer School 2014. godine, jedne od aktivnosti inicijative Border Crossings Network. Izlaganje se temelji na primjeru nekoliko azilanata (podrijetlom iz afričkih i azijskih zemalja) koji su smješteni u malome gradu Konitsi na sjeveru Grčke u tamošnjem centru za maloljetne izbjeglice bez odgovarajude pratnje odraslih i na njihovim iskustvima života na takvome mjestu. Dva su glavna istraživačka pitanja: (1) Kako oni doživljavaju i osjedaju život u Konitsi te konkretno u instituciji u kojoj su smješteni (npr. radi li se o drugom domu, skloništu, utočištu, zatvoru itd.) te (2) Kakvi su njihovi međusobni odnosi i na čemu ih grade? Na temelju intervjua provedenih s korisnicima institucije i s njenim zaposlenicima te na osnovi promatranja i terenskog rada, predlaže se promatranje ove institucije kao lokacije koja istovremeno ima karakteristike i mjesta i nemjesta. U takvoj percepciji važnu ulogu imaju međusobni odnosi azilanata te njihovo poimanje samih sebe kao članova jedne velike obitelji. Pritom pojam trajne privremenosti čini koncept koji prožima cijeli rad i koji je važan za shvadanje obaju istraživačkih pitanja, onog o stvaranju mjesta te onog o konstruiranju obiteljskih odnosa.