Predavanje Majde Rubic

WP_20150416_004

Dana 16. travnja 2015. godine mr. sc. Majda Rubić (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) održala je predavanje pod naslovom Zaštita nacionalnoga blaga u svjetlu europskoga prava. 

Majda Rubić magistrirala je 2011. godine u području europskoga prava. U posljednjih deset godina obavlja dužnosti koje su u svezi europskih integracija, danas u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Objavila je veći broj stručnih radova među kojima i priručnik Horizontalna analiza učinaka usklađivanja zakonodavstva Hrvatske s propisima (2002.) i Zaštita nacionalnog blaga u svjetlu europskog prava (2007.). Ovaj drugi je imao direktnog utjecaja na čak dva zakona. Njezin profesionalni interes obuhvaća pitanja institucionalnog okvira EU donošenja odluka, pravni poredak, kohezijske i regionalne politike. Upravo iz tog područja i temeljem višegodišnjeg istraživanja koje je koristila za magistarsku radnju, 2013. godine je objavila i knjigu pod naslovom Odbor regija u oblikovanju EU zakonodavstva.

Kratki opis izlaganja: Izlaganjem će se predstaviti važnost uspostavljanja registra kulturne baštine u kojem su kulturna dobra klasificirana sa statusom nacionalnog blaga, naglašavajući time da su izuzeta od načela slobodnog prometa robom, a što reguliraju obvezujuće odredbe nacionalnog zakonodavstva usklađene s EU pravom te i konvencijski režim za pojedina dobra. Imajući u vidu probleme zaštite i povrata kulturnih dobara umjetničke, povijesne i arheološke vrijednosti na zajedničkom EU tržištu bez carina i unutarnjih granica, sve države članice uređuju pravni režim kulturnih dobara prema svojim specifičnostima i unutar svog nacionalnog zakonodavstva, definirajući kulturno dobro od posebnog značaja za nju. Konkretnim primjerima u prezentaciji pokušat će se obraniti teza da nacionalna baština mora dobiti svoju legitimaciju unutar vlastitog sustava bez stjecanja potvrde u međusobnom usklađivanju u sudskim postupcima, s naglaskom na nematerijalnim i materijalnim kulturnim dobrima s područja Hrvatske. Bit će riječi i o tradicionalnim pučkim vrednotama te spomenicima kulture koji imaju privlačne mogućnosti za razvoj turističke ponude unutar programa prekogranične suradnje u stvaranju zajedničkog gospodarskog prostora dviju država.