Predavanje Nikše Božića

DSC00309

Predsjednik Hrvatske sekcije ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove) Nikša Božić, d.i.a., održao je 27. siječnja 2015. godine predavanje pod nazivom „Zaštita arhitektonskog naslijeđa ruralnih naselja i malih gradova – iskustva ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove)“.

Sažetak izlaganja: Ruralni prostori u Europi i njihovi stanovnici izloženi su velikim promjenama koje su posljedica procesa urbanizacije, promjena u gospodarstvu, napuštanja tradicionalne poljoprivredne proizvodnje i s njom povezanih starih zanata te zahtjeva suvremenog načina stanovanja, rada, trgovine i prometa. Iako pojedinačno neveliki, sela i mali gradovi važni su zbog činjenice da u njima živi znatan dio ukupne populacije pojedine regije ili države te njihove uloge u poljoprivrednoj proizvodnji i drugim gospodarskim granama. Njihova važnost ogleda se i u očuvanju lokalnih identiteta koji su pod prijetnjom depopulacije manjih naselja, promjena u načinu rada i stanovanja te suvremenih globalizacijskih procesa.

ECOVAST – Europsko vijeće za sela i male gradove – međunarodna je organizacija civilnog društva koja djeluje putem umrežavanja ljudskih resursa, ideja, aktivnosti, znanja i prakse te se zalaže za cjeloviti ruralni razvoj i razvoj malih gradova koji obuhvaća društvenu, gospodarsku, okolišnu i kulturnu dimenziju aktivnosti koje se poduzimaju za održivost ruralnih područja. Obnova i održivi razvoj ruralnih predjela aktualna je tema mnogih stručnih područja, a tome su usmjereni i brojni razvojni programi od lokalnih do nadnacionalnih razina. ECOVAST u svom pristupu upozorava na važnost očuvanja povijesnog naslijeđa sela i malih povijesnih gradova, kao dokaza višestoljetne tradicije života na pojedinom prostoru i važne sastavnice lokalnog prostornog identiteta. Posebna pažnja posvećuje se trajnoj edukaciji i podizanju svijesti o vrijednostima povijesne baštine, ali i o potencijalima koje takva baština predstavlja za razvoj. U predavanju će biti predstavljena odabrana iskustva tri desetljeća djelovanja ECOVAST-a na europskoj razini i dva desetljeća djelovanja hrvatske sekcije – od strateških dokumenata europske razine do malih inicijativa i projekata u selima i malim gradovima Hrvatske.