Promjene tema i mentora diplomskih radova na studiju EKA i studiju Antropologije

Na sjednici vijeća Odsjeka održanoj 6. 11. 2018. odobrene su promjene teme i mentora prijavljenih diplomskih radova u ak. god. 2017./2018. Odluka je dostupna na ovoj poveznici.