dr. sc. Davorka Radovčić

Institucija: Hrvatski prirodoslovni muzej
E-mail: davorka.radovcic@hpm.hr
Konzultacije: ponedjeljak, 16.30-17.00 sati (C-007)

Kolegiji:
Evolucija čovjeka (https://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/1085)

Biografija:

Dr. sc. Davorka Radovčić diplomirala je arheologiju 2004. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirala 2008. i doktorirala 2011. antropologiju na Sveučilištu Michigan u Ann Arboru, S.A.D. („The Implication of Variation in Late Pleistocene Levantine Crania for Understanding the Pattern of Human Evolution“). Od 2012. zaposlena je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju gdje je kustosica Zbirke krapinskog diluvija, Zbirke odljevaka fosilnih i recentnih pongida i hominida, te Antropološke zbirke. Koautorica je 8 znanstvenih članaka u međunarodnim publikacijama, sudjelovala je na 10 međunarodnih konferencija, kao pozvani predavač na 4 međunarodne konferencije (u Tel Avivu, Dubrovniku, Gibraltaru i Londonu) te na različitim sveučilištima (razni fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Witwatersrand). Sudjelovala je na istraživanjima arheoloških i paleoantropoloških lokaliteta (Hrvatska, Francuska, Gruzija), a radila je na brojnim osteološkim i paleoantropološkim zbirkama (Gruzija, S.A.D., Izrael, Mađarska, Velika Britanija, Francuska, J.A.R.). Sudjelovala je na 2 projekta Sveučilišta Witwatersrand, J.A.R., a trenutno sudjeluje u projektu „Smart integration of genetics with sciences of the past in Croatia“. Izvodila je nastavu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Evolucija čovjeka, 2016./2017.), a izvodila je vježbe na 3 različita kolegija Odsjeka za antropologiju Sveučilišta Michigan, za što je bila nagrađena nagradom za trajnu izvrsnost u predavanju (2011.). Autorica je izložbe „Andreas Vesalius (1514.-1564.): razotkrivanje ljudskog tijela u renesansi“. Članica je „American Association of Physical Anthropologists“, „Paleoanthropology Society“ i Hrvatskog geološkog društva. Znanstveni interesi uključuju evoluciju čovjeka, evoluciju simboličnog ponašanja te pretpovijesnu arheologiju Hrvatske i Mediterana.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=335434