dr. sc. Martina Podnar Lešić, znanstvena suradnica

Institucija: Hrvatski prirodoslovni muzej
E-mail: martina.podnar@hpm.hr
Konzultacije: ponedjeljak, 9.00-9.30 sati (C009)

Kolegiji:

Molekularna arheogenetika (https://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/2123)

Biografija:

Dr. sc. Martina Podnar Lešić rođena je 1971. u Novoj Gradiški. Diplomirala je na studiju biologije, smjer molekularna biologija, na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu magistrirala 2000. godine u polju Biologija, grani Molekularna i stanična biologija, te doktorirala 2005. u polju Biologija. Doktorski rad izradila je u okviru 18-mjesečnog studijskog boravka u Laboratoriju za molekularnu sistematiku Prirodoslovnog muzeja u Beču. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice u području prirodnih znanosti za znanstveno polje biologije izabrana je 19. travnja 2010. godine.
Godine 2006. nagrađena je nagradom “Željko Trgovčević” za mlade istraživače u području molekularne biologije (Hrvatsko genetičko društvo, IRB). Godine 2011. i 2017. koristila je stipendiju Synthesys – The European Union – funded Integrated Activities Grant (TAF-A, Prirodoslovni muzej u Beču).
Od 1997. do danas zaposlena je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, Zagreb (1997.-2011. kao znanstveni novak, 2011.-2013. kao kustosica, 2014.–danas kao viša kustosica; Zbirka tkiva za genetičke analize). U Muzeju je 2005. sudjelovala u osnivanju Zbirke tkiva za genetičke analize i uspostavljanju DNA laboratorija u kojem provodi molekularno-genetičke i bioinformatičke analize za potrebe znanstvene i stručne obrade muzejske građe, znanstvenih projekata i stručnih studija. 2014. godine pokrenula je u Muzeju CroBOL inicijativu za DNA barkodiranje hrvatske faune.
U razdoblju od 2009.-2012. godine sudjelovala je kao predavač u okviru Metodoloških tečajeva u biologiji i medicini Instituta Ruđer Bošković (molekularna filogenija). Od 2012. nositelj je i izvođač kolegija Molekularna evolucija na poslijediplomskom doktorskom studiju biologije (PMF, Sveučilište u Zagrebu). Od 2017. godine preuzima nastavu kolegija Molekularna arheogenetika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Studiju antropologije. Bila je gost predavač na kolegiju Osnove molekularne ekologije na Prirodoslovno matematičkom fakultetu 2012. i 2016. godine.
Sudjelovala je u znanstvenim projektima MZO “Fauna hrvatskih otoka Jadrana”(1997.-2001., šifra: 0183005), “Biologija indikatorskih vrsta ugroženih staništa” (2002.-2006., šifra: 0183007); “Biologija ugroženih i endemičnih životinjskih vrsta Hrvatske” (2007.-2013., šifra: 183-1193080-0831). Od 2017. sudjeluje u dva projekta HRZZ-a: „DNA barkodiranje bioraznolikosti hrvatske faune“ (HRZZ: 9988) te „Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznolikost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija“ (HRZZ: 2563).
Recenzirala je za znanstvene časopise Biological Journal of the Linnean Society, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, Mammalian Biology, Genetica, Central European Journal of Biology, Natura Croatica.
Osnovno područje znanstvenog interesa su joj molekularna sistematika, filogenija, filogeografija, konzervacijska genetika i molekularna sistematika.

Bibliografija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235332