Dr. sc. Rajković Iveta – konzultacije

Zbog službene odsutnosti dr. sc. Marijeta Rajković Iveta neće održati konzultacije 27. rujna. Za sve upite molim studente da se jave na e-mail: mrajkovi@ffzg.hr.