Hodogram za završetak diplomskog studija

Kada student položi sve ispite propisane studijskim programom na svom studiju (na jednoj ili obje studijske grupe) mora:

  • 1: ispuniti Obrazac za pristup obrani diplomskog rada koji se nalazi na stranici Studentske službe. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom “Predaj”. Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za pristup obrani diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka. Student će dobiti povratni e-mail (provjerite SPAM pretinac). Student je povratni e-mail dužan čuvati do samog završetka studija, a elektronička kopija se pohranjuje u tajništvu.

 • 1. a): Student treba na vrijeme u studomatu prijaviti rok za obranu diplomskoga rada – prijavljuje se mjesec u kojemu će se obrana diplomskoga rada održati.
 • 2: (samo ako se radi o nastavničkoj kombinaciji/smjeru studija): U Centru za obrazovanje nastavnika podići potvrdu o izvršenju svih obveza na kolegijima iz nastavničkih smjerova. Potvrdu treba čuvati jer će biti dio dokumentacije o završetku studija.
 • 2. a): Najkasnije u roku od tjedan dana nakon obrane, student sam pohranjuje završnu verziju diplomskog rada u pdf/A formatu (uz koji je po potrebi moguće priložiti dodatne datoteke s popratnim materijalima) u Otvoreni digitalni repozitorij akademske zajednice FFZG-a – ODRAZ (https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/). Upute za postupak pohrane nalaze se na mrežnim stranicama Knjižnice. U roku od 3 radna dana od pohrane, diplomski rad bit će objavljen u Repozitoriju, pa student može ispisati zapis o diplomskom radu kao dokaz o pohrani ili ga poslati elektroničkim putem odnosno pohraniti u PDF formatu.

Obrana/e diplomskog/ih rada/ova i završetak studija

Kada student obrani jedinstveni interdisciplinarni diplomski rad ili dva diplomska rada na oba Odsjeka i stekne minimalno 60 ECTS bodova na svakoj od dvopredmetnih studijskih grupa, odnosno 120 bodova na jednopredmetnoj studijskoj grupi, mora:

 • 3: ispuniti Obrazac za završetak diplomskog studija koji se nalazi ovdje, odnosno na web-stranici Fakulteta, link Studentska služba. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak diplomskog studija kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka.
 • 4: zatražiti potvrdu o vraćenim knjigama u Knjižnici FF-a putem adrese: https://koha.ffzg.hr/cgi-bin/koha/opac-discharge.pl (potvrda se iz knjižničnog sustava šalje se direktno u Studentsku službu)
 • 5: uplatiti 500,00 kn za troškove svečane promocije i izdavanja diplome i dopunske isprave o studiju (podaci o uplati nalaze se na web stranici Studentske službe) i isprintati potvrdu o
  uplati (e-banking) ili sačuvati uplatnicu. Ako student ne želi prisustvovati promociji, mora
  uplatiti 200,00 kn za troškove izdavanja diplome i dopunske isprave.

Dolazak u Studentsku službu **

Potvrdu o vraćanju knjiga (gore pod 4) i ispis iz repozitorija ODRAZ (pod 2.a), uplatnicu i/ili potvrdu o uplati (pod 5) i potvrdu s CZON-a (pod 2, ali samo ako se radi o nastavničkim smjerovima), student donosi u Studentsku službu. Studentska služba će:

 • 6: izdati potvrdu o završetku diplomskog studija. Diploma i dopunska isprava diplomskog
  studija svim će studentima biti uručene na svečanoj promociji ili ih mogu podići osobno u
  Studentskoj službi.
 • 7: ponuditi studentu obrazac anonimne ankete o zadovoljstvu diplomskim studijem koju će
  studenti ubaciti u za to predviđenu zatvorenu kutiju u Studentskoj službi

*NAPOMENA: Obrasce ispunjavajte u preglednicima Chrome i Firefox

** UMJESTO DOLASKA, POTVRDE SE ŠALJU MAILOM NA ZAVRSETAK@FFZG.HR