HRVATSKA MITSKA BAŠTINA U (RANOME) SREDNJEM VIJEKU

U srijedu, 30. listopada u 18 sati u Matici hrvatskoj (Strossmayerov trg 4) održat će se  programsko predavanje Staroslavenska mitologija utisnuta u krajolik dr. sc. Jurja Belaja.
U predavanju će se govoriti o nedavno otkrivenim svetim tročlanim strukturama (trima točkama u prostoru), koje smještajem u prostoru simboliziraju odnose između vrhovnih božanstava. Teorija je posve nova, a naslanja se na filološke rezultate strukturno-semiotičkih istraživanja filologa Vyacheslava V. Ivanova i Vladimira N. Toporova te  Radoslava Katičića. Tročlane strukture, koje prepoznajemo kao “svete trokute”, bile su preslika urednoga svetog nebeskog svijeta na zemlju, a obredi povezani s njima omogućavali su cikličku obnovu vegetacije, povremenu obnovu plemenske vlasti i u kriznim situacijama obnovu snaga Reda u borbi protiv Nereda – Kozmosa protiv Kaosa. Njihovo otkriće povjesničarima će pomoći u razumijevanju zbivanja o kojima nema gotovo nikakvih ili uopće nema pisanih spomenika. Bit će prikazana osnovna načela takva uređivanja svetoga prostora te mogu li se i kako iz tih trokuta iščitavati fragmenti procesa pokrštavanja u Hrvata.