Mogućnost prijave za sudjelovanje u programu razmjene mladih u Plovdivu

Regionalni centar za zaštitu i očuvanje nematerijalne kulturne baštine u jugoistočnoj Europi organizira program razmjene mladih na temu „Mladi i nematerijalna kulturna baština“, koji će se od 24. lipnja do 1. srpnja održati u Plovdivu u Bugarskoj. Program namjerava okupiti 25 osoba iz pet zemalja: Bugarska, Hrvatska, Grčka, Rumunjska i Turska. Prijave se primaju do 10. lipnja (preko obrasca: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTtWQjUj-AZpV2frHDIhGs9jEiaIU6QkUd7E-o9a4RAo68PA/viewform).

Detaljnije informacije dostupne su ovdje