Obavijest – dr. sc. Šantek

Zbog službene odsutnosti, dr. sc. Šantek ovaj tjedan neće držati nastavu i konzultacije.