Obavijest – dr. sc. Šantek

Profesor dr. sc. Šantek je od 13. 11. do 19.11. službeno odsutan te u tom razdoblju neće držati nastavu i konzultacije.