Obavijest- dr. sc. Šantek

Profesor dr. sc. Šantek, 3. i 4. prosinca 2019. neće održati nastavu i konzultacije zbog službene spriječenosti.