Obavijest – dr. sc. Šantek

Dr. sc. Šantek će u srijedu, 12. veljače 2020. godine zbog službene spriječenosti konzultacije održati u 11 sati.