Obavijest – dr. sc. Šantek i dr. sc. Komar

Zbog službene odsutnosti dr. sc. Šantek i dr. sc. Komar ovaj tjedan neće držati nastavu i konzultacije.