Obavijest – Ispit iz kolegija Povijest hrvatske etnologije

Ispit iz kolegija Povijest hrvatske etnologije održat ćemo dana 11. 2. 2021., prema najavi i rasporedu s početkom 12.30 h u dvorani A-001. Molim, prema najavi i dogovoru, ponijeti računalno ispisane odgovore (ispod naslova svake tematske jedinice treba staviti ime i prezime, adresu).

Redovite konsultacije od 11.00 h do 12.00 h u dvorani A-001. Ispit iz kolegija Hrvatsko čipkarstvo održat će se od 12. 00 do 12.30 h.

Tihana Petrović Leš