Obavijest o natječaju za radna mjesta

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja , Institut za etnologiju i folkloristiku je raspisao natječaj za suradnička radna mjesta asistenata u znanstvenom području humanističkih znanosti – digitalnoj humanistici, na projektu DARIAH-ERIC konzorcija – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od pet godina.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8288828.html