Obavijest – prof. Černelić

Nastava na kolegiju “Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse” započinje u petak 12.10.2018. u 11:00 u terminu seminara prema rasporedu predavanja. Konzultacije će se u zimskom semestru održavati petkom od 12:30-13:30.