Obavijest – prof. Grbić

Prof. Grbić će obavijesti o rezultatima ispita prosljeđivati e-mailom ponaosob.