Obavijest – prof. Petrović Leš

Dr. sc. Tihana Petrović Leš će do kraja srpnja održavati konsultacije samo za studente doktorskoga studija i doktorande prema prethodnom dogovoru i najavi.