Obavijest – South Asia Institute u Heidelbergu

Na sljedećoj adresi nalazi se više informacija o prijavama na interdisciplinarni diplomski studij “M.A. Health and Society in South Asia” s naglaskom na medicinsku antropologiju i studije južne Azije, pri sveučilištu Heidelberg: https://www.sai.uni-heidelberg.de/ethno/mahassa/
Rok za prijavu je 15. lipnja 2020.