Obavijest studentima

Molimo studente koji planiraju u jesenskom roku polagati ispit iz kolegija Povijest hrvatske etnologije da prije prijave ispita pošalju svoju zadnju verziju seminarskog rada, te da  osim prijave kroz ISVU sustav pošalju prijavu i nastavnici dr. sc. Tihani Petrović Leš na mail adresu tples@ffzg.hr
Prilikom najave putem maila treba navesti hoće li ispit polagati usmeno na Fakultetu (uz osigurane mjere zaštite) ili će polagati ispit online radi pravodobne organizacije ispita.