Obavijest – Teorije kulturne antropologije

Kolegij Teorije kulturne antropologije će se izvoditi na Facebook grupi “Teorije kulturne antropologije”.
Mole se studenti da pošalju prijave na Facebook grupu kako bi mogli pratiti predavanja i dobivati seminarske zadaće.