Obavijest – “Uvod u antropologiju” – seminarska grupa utorkom

Studenti koji nisu bili na uvodnom predavanju i odabrali seminarsku grupu raspoređeni su u seminarsku grupu utorkom (17:00-18:30, A-112) koju vodi asistentica Kristina Vugdelija. Seminarska nastava počet će u utorak, 15. listopada.