Odobrene teme i promjene tema/mentora diplomskih radova u ak.godini 2019./2020.

Popis odobrenih tema i promjena tema/mentora diplomskih radova u akademskoj godini 2019./2020. za studij etnologije i kulturne antropologije te studij antropologije  dostupan je na  poveznici Popis odobrenih diplomskih tema.