Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020. Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti su dužni do četvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta, a ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) primjerka dostaviti Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Filozofskog fakulteta putem Urudžbenog ureda Fakulteta (D-01) i na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.

Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do četvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati) unose u obrazac korištenjem šifre rada koju im nakon prijave rada dostavlja student.

Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (ako studenti ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa).

Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod „Pregled prijava“).

Prijedloge za nagrade u kategorijama e) i f) (uključujući sažetke te obrazloženje mentora) potrebno je do srijede 29. travnja poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta (popis podataka potrebnih za on-line prijavu dostupan je na stranici Fakulteta).

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 1. srpnja 2020.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Prilozi i poveznice:

Obavijest – dr. sc. Rubić

17. 3. neće biti nastave u učionici u okviru kolegija Temeljni pojmovi hrvatske etnologije, u terminima predavanja i oba seminara, nego toga dana SVI studenti imaju vanučioničku nastavu u Etnografskom muzeju Zagreb, s početkom u 11 sati, uz vođeni razgled kroz stalni postav koji tematizira tradicijsku kulturu, ruralni prostor, rukotvorstvo, odijevanje, običaje i seosku društvenost u 20. stoljeću u Hrvatskoj.

OBAVIJEST – DOC. DR. SC. SANJA LONČAR

Doc. dr. sc. Sanja Lončar službeno je odsutna u razdoblju od 9. do 13. ožujka 2020. godine. U tom tjednu neće se održavati konzultacije i nastava iz kolegija „Ruralno graditeljstvo i stanovanje“ i „Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine“.  Sve upute oko studentskih obaveza na kolegijima nalaze se na Omegi.

Obavijest – dr. sc. Rubić

Nastava iz kolegija Temeljni pojmovi hrvatske etnologije, termin predavanja, 9:30-11:00 sati, dana 10. 3. 2020., dvorana A-001, neće se održati zbog službene spriječenosti nastavnice dr. sc. Tihane Rubić. Nastava će biti odrađena, prema naknadnom dogovoru i pravovremenoj informaciji studentima. Istoga dana održat će se seminarska nastava u obje seminarske grupe.

Dodatne informacije studentima nalaze se u zatvorenom sustavu komunikacije
(Omega), u okviru kolegija.

Obavijest studentima 6. semestra preddiplomskog studija EKA

Obavještavaju se studenti koji zbog popunjenosti nekih kolegija nisu uspjeli upisati treći kolegij da kao zamjenski izborni mogu upisati neki od ova tri kolegija: Tradicija i suvremenost (EKA, 5 ECTS), Uvod u antropološku arheologiju (ANT 5 ECTS) ili Uvod u ikonologiju (PUM 5 ECTS) koji će im se priznati kao izborni kolegij u 6 semestru.