Poziv na Prvu međunarodnu konferenciju “Sport as a medium of social inclusion and participation” 

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

Pozivamo Vas da nazočite Prvoj međunarodnoj konferenciji “Sport as a medium of social inclusion and participation” u organizaciji Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i HRZZ projekta Sport, diskriminacija i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije.

Konferencija će se održati 29. i 30. rujna te 1. listopada 2022. u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na poveznici možete vidjeti program konferencije sa sažecima izlaganja.

Radujemo se Vašem dolasku.

Srdačan pozdrav,

Organizacijski odbor konferencije

Conference in Zagreb_Program_v2_210922