Povijest hrvatske etnologije

Prema dogovoru, nastavu iz kolegija Povijest hrvatske etnologije održat ćemo u četvrtak, 21. 10. 2021. u Etnografskom muzeju, Trg Mažuranića 14.  Nastava za 1. grupu počinje u 11.20 h, a za 2. grupu u 12. 50 h. Moguće kašnjenje javiti kolegicama koordinatoricama u svakoj grupi. Dolazak obvezan! (u slučaju potrebe, dobit ćete ispričnice za drugi predmet) Sastanak s nastavnicom u predvorju Muzeja.

Dr. sc. Tihana Petrović Leš