Prihvaćene promjene tema diplomskih radova od 3.7.2018.

Odluka o prihvaćenim promjenama tema ili mentora diplomskih radova od 3.7.2018. nalazi se u prilogu.