Uvod u kulturnu antropologiju – seminarska nastava

Seminarska nastava na kolegiju Uvod u kulturnu antropologiju počet će 11. ožujka 2021. prema objavljenom rasporedu te prema raspodjeli u seminarske grupe koja će biti dogovorena tijekom prvog predavanja.