Dnevni arhivi: 28/09/2022

Poziv na Prvu međunarodnu konferenciju “Sport as a medium of social inclusion and participation” 

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

Pozivamo Vas da nazočite Prvoj međunarodnoj konferenciji “Sport as a medium of social inclusion and participation” u organizaciji Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i HRZZ projekta Sport, diskriminacija i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije.

Konferencija će se održati 29. i 30. rujna te 1. listopada 2022. u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na poveznici možete vidjeti program konferencije sa sažecima izlaganja.

Radujemo se Vašem dolasku.

Srdačan pozdrav,

Organizacijski odbor konferencije

Conference in Zagreb_Program_v2_210922

Nastava iz kolegija Urbana antropologija

Nastava iz kolegija Urbana antropologija započet će u srijedu 12. listopada 2022. prema rasporedu predavanja. U prvom tjednu listopada (srijeda 5. 10. i četvrtak 6. 10.) održava se godišnji skup Instituta za etnologiju i folkloristiku na temu „Banija kao metafora i metonimija“, program je dostupan na poveznici https://www.ief.hr/wp-content/uploads/2022/09/FINAL_knjizica_Banija-ZA-WEB.pdf

Srdačno pozvani!

Valentina Gulin Zrnić