Ispitni rokovi na daljinu iz Temeljnih pojmova ekologije čovjeka

Dragi studentice i studenti,

Kako biste izašli na završni (usmeni) ispit iz kolegija Temeljnih pojmova ekologije čovjeka “na daljinu” trebate obavezno prijaviti jedan od redovnih ispitnih rokova putem ISVU sustava (jesenski rokovi su u pon. 7.9., 14.9. i 21.9. u 10h) te barem 5 minuta prije 10h pristupiti ispitu tako da se ulogirate na kolegij na Omegi i kliknete USMENI ISPITI s oznakom BBB (Big Blue Button) te se prijavite s ikonom mikrofona kako bi vas mogla čuti (kameru trebate uključiti samo na početku da potvrdim vaš identitet). Ako imate problema s prijavom ispita preko ISVU-a odmah mi se javite na email. Ako imate problema s pristupom ispitu odmah mi se javite na email na kojem ću biti dostupna tijekom trajanja ispita ili mi pošaljite poruku putem PORUKE na CHATU na Omegi.

SEMINARSKI RAD: Podsjećam da studenti koji nisu predali seminarski rad ili je on bio ocijenjen ocjenom nedovoljan, a nisu ga korigirali, ne mogu pristupiti ispitu, odnosno dobiti završnu ocjenu.