Poziv na izložbu “Moj dan”

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH organizira izložbu video radova o životu djece i mladih Roma pod nazivom „Moj dan“. Ova izložba organizira se u okviru projekta „Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“ kojeg Ured provodi, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt je u cijelosti usmjeren poboljšanju položaja pripadnika/ca romske nacionalne manjine i njihovom uključivanju u hrvatsko društvo. Priče Melanije, Antonije, Aleksandra, Željke, Stivena i Nenada dokumentaristički su uradci koji prate jedan dan u životu protagonista, omogućujući uvid u osobne priče i planove djece i mladih pripadnika romske nacionalne manjine te ostavljajući po strani stereotipe i predrasude.

Izložba se može pogledati u razdoblju od 07. rujna do 07. listopada 2020. godine u Galeriji Forum u Zagrebu (adresa: Teslina 16).

Dodatne informacije u  Pozivnici.  Koristimo priliku najaviti kako ćemo umjesto javnog otvorenja koje nismo u mogućnosti održati zbog epidemiološke situacije, pripremiti i virtualnu verziju izložbe te ćemo ju tijekom rujna učiniti dostupnom za pregled široj javnosti.