Mjesečni arhivi: rujan 2022.

Poziv na Prvu međunarodnu konferenciju “Sport as a medium of social inclusion and participation” 

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

Pozivamo Vas da nazočite Prvoj međunarodnoj konferenciji “Sport as a medium of social inclusion and participation” u organizaciji Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i HRZZ projekta Sport, diskriminacija i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije.

Konferencija će se održati 29. i 30. rujna te 1. listopada 2022. u Konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na poveznici možete vidjeti program konferencije sa sažecima izlaganja.

Radujemo se Vašem dolasku.

Srdačan pozdrav,

Organizacijski odbor konferencije

Conference in Zagreb_Program_v2_210922

Nastava iz kolegija Urbana antropologija

Nastava iz kolegija Urbana antropologija započet će u srijedu 12. listopada 2022. prema rasporedu predavanja. U prvom tjednu listopada (srijeda 5. 10. i četvrtak 6. 10.) održava se godišnji skup Instituta za etnologiju i folkloristiku na temu „Banija kao metafora i metonimija“, program je dostupan na poveznici https://www.ief.hr/wp-content/uploads/2022/09/FINAL_knjizica_Banija-ZA-WEB.pdf

Srdačno pozvani!

Valentina Gulin Zrnić

Dr. sc. Sanja Potkonjak – početak nastave MEKA

Nastava na kolegiju Metodologija etnologije i kulturne antropologije započinje 17.10.2022. zbog službene spriječenosti nastavnice. Mole se svi polaznici da se odazovu na predavanje u 14:00 sati, s kojim kreće prvi nastavni sat u kolegiju. Seminar se ne održava. Podjela na seminarske grupe obavit će se na predavanju u 14:00 sati. Studenti se mole da se do početka nastave upoznaju sa silabusom kolegija i obvezama u kolegiju putem ECTS paketa.   Odrada nastave za termine 3.10. i  10.10. obavit će se kroz terensku nastavu.

Dr. sc. Rajković Iveta – konzultacije

Zbog službene odsutnosti dr. sc. Marijeta Rajković Iveta konzultacije će umjesto 13. rujna održati 14. rujna od 13.00 do 14.00 sati. Za dodatne termine konzultacija molim studente da se jave na e-mail: mrajkovi@ffzg.hr.